Зміни до плану з підготовки регуляторних актів на 2018 рік (ІІ квартал)

                                    ЗАТВЕРДЖУЮ

                                    Перший заступник Міністра аграрної

                                    політики та продовольства України

                                    ________________ О. Трофімцева

                                         «_____»_____________2018 рік

 

Зміни

до Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік 

з/п

Назва проекту регуляторного акта

Обгрунтування необхідності прийняття регуляторного акту

ЦОВВ,

що розроблятимуть проект регуляторного акту (структурні підрозділи міністерства)

Строк подання проекту регуляторного акту до Кабінету Міністрів України,

видання наказу

Проекти законів України

1.

«Про внесення змін до Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин»

Проект Закону розроблено з метою удосконалення окремих його положень шляхом системних перетворень в сфері державного контролю безпечності та якості харчових продуктів, кормів, здоров`я та благополуччя тварин та у галузі виробництва та контролю продукції агропромислового комплексу.

Мінагрополітики,

Держпродспожив-
служба

ІІІ квартал