Зміни до плану з підготовки регуляторних актів на 2019 рік (І квартал)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник Міністра аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції

_____________ Ольга ТРОФІМЦЕВА

“__” _______________ 2019 року

 

Зміни

до Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік

 

№ з/п

Назва проекту регуляторного акту

Обґрунтування необхідності прийняття  проекту регуляторного акту

ЦОВВ, що розроблятимуть проект регуляторного акту (структурні підрозділи міністерства)

Строк подання проекту регуляторного акту до Кабінету Міністрів України, видання наказу

Проекти наказів Мінагрополітики України

 

«Про затвердження Змін до Порядку ідентифікації та реєстрації овець і кіз»

Проект наказу розроблено відповідно до статті 8 Закону України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин", підпункту 25 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119 та пункту 54 Всеохоплюючої стратегії імплементації Глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV "Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею" Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 228-р, з метою встановлення порядку проведення електронної ідентифікації та реєстрації овець і кіз.

Мінагрополітики

ІІ квартал

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник Міністра аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції

_____________ О. ТРОФІМЦЕВА

“__” _______________ 2019 рік

 

Зміна

до Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України

з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік

 1. Доповнити План діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік, затверджений першим заступником Міністра М. Мартинюком 12 грудня 2018 року, такою позицією:

з/п

Назва проекту регуляторного акта

Обґрунтування необхідності прийняття проекту регуляторного акта

ЦОВВ, що розроблятимуть проект регуляторного акту (структурні підрозділи міністерства)

Строк подання проекту регуляторного акта до Кабінету Міністрів України, видання наказу

Проекти наказів Мінагрополітики України

 

«Про затвердження Вимог до фруктових соків та деяких подібних продуктів»

Проект наказу розроблено на виконання пункту 916 Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1106

Мінагрополітики,

Департамент аграрної політики та сільського господарства

 

I квартал

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник Міністра аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції

_____________ О. ТРОФІМЦЕВА

“__” _______________ 2019 рік

 

Зміна

до Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України

з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік

1. Доповнити План діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік, затверджений першим заступником Міністра М. Мартинюком 12 грудня 2018 року, такою позицією:

 

з/п

Назва проекту регуляторного акта

Обґрунтування необхідності прийняття проекту регуляторного акта

ЦОВВ, що розроблятимуть проект регуляторного акту (структурні підрозділи міністерства)

Строк подання проекту регуляторного акта до Кабінету Міністрів України, видання наказу

Проекти наказів Мінагрополітики України

 

«Про затвердження Вимог до меду»

Проект наказу розроблено на виконання пунктів 218, 975-979 Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1106

Мінагрополітики,

Департамент аграрної політики та сільського господарства

 

ІІI квартал

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України

з питань європейської інтеграції

____________________ О.Трофімцева

“______” ______________ 2019 року

 

Зміни

до Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік

Назва проекту регуляторного акта

Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта

Структурні підрозділи Мінагрополітики, ЦОВВ, що розробляють проект регуляторного акта

Строк подання проекту регуляторного акта до Кабінету Міністрів України, видання наказу

Проекти постанов Кабінету Міністрів України

 

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. № 1183»

 

Проект постанови розроблено на виконання статей 15, 47, 56 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» та постанови Кабінету Міністрів України «Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» від 25 жовтня 2017 р. № 1106, а саме, Регламенту комісії (ЄС) №1768/95 від 24 липня 1995 року, що запроваджує правила застосування сільськогосподарського винятку, передбаченого у статті 14(3) Регламенту Ради (ЄС) №2100/94 про права Співтовариства на сорти рослин, Регламент комісії (ЄС) №329/2000 від 11 лютого 2000 року, яким вносяться зміни до Регламенту (ЄС) №1238/95, щодо імплементації правил застосування Регламенту Ради (ЄС) №2100/94 в частині сплати зборів. Прийняття регуляторного акта є необхідним для вирішення комплексних задач, направлених на забезпечення: продовольчої безпеки України, правого регулювання законних інтересів володільця патенту та власника майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту у разі обмеження його виключного права, питання діяльності представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин, а також врегульовує сплату зборів за дії, пов'язані з охороною прав на сорти рослин.

Департамент аграрної політики та сільського господарства

 

 

ІV квартал

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник Міністра аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції

_____________ О. ТРОФІМЦЕВА

“__” _______________ 2019 рік

 

Зміна

до Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України

з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік

1. Доповнити План діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік, затверджений першим заступником Міністра М. Мартинюком 12 грудня 2018 року, такою позицією:

 

з/п

Назва проекту регуляторного акта

Обґрунтування необхідності прийняття
регуляторного акта

ЦОВВ, що розроблятимуть проект регуляторного акту (структурні підрозділи міністерства)

Строк подання проекту регуляторного акта до Кабінету Міністрів України, видання наказу

Проекти наказів Мінагрополітики

 

«Про затвердження Вимог до екстрактів кави та екстрактів цикорію»

Проект наказу розроблено відповідно до пунктів 914 і 915 Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1106

Мінагрополітики,

Департамент аграрної політики та сільського господарства

 

І квартал

 

ЗАТВЕРДЖУЮ    

Заступник Міністра з питань

європейської інтеграції

 ____________Ольга ТРОФІМЦЕВА

«_____» ______________ 2019 року

Зміни

до Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік

 

№ з/п

 

Назва проекту

регуляторного акту

 

Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акту

ЦОВВ,

що розроблятимуть проект регуляторного акту (структурні підрозділи міністерства)

 

Строк подання проекту регуляторного акта до Кабінету Міністрів України, видання наказу

Проекти наказів Мінагрополітики

 

1

«Про затвердження режимів рибальства в басейні Чорного моря та рибогосподарських водних об’єктах України у 2019 році»

 

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження режимів рибальства в басейні Чорного моря та рибогосподарських водних об’єктах України у 2019 році» (далі – проект наказу) розроблено на виконання статей 8 та 31 Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» та підпункту 2 пункту 3 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада
2015 року № 1119.

Мінагрополітики

 

Держрибагентство

І  квартал